ژورنال کلاب

وبینار ژورنال کلاب

توضیحات وبینار

سلسله ژورنال کلاب های انجمن علوم شناختی دانشگاه فردوسی

جلسات
  ( تعداد کل : 1 جلسه )
1.
  ژورنال کلاب
  • 2021-01-12T20:00:00+03:30
  • مدت: 120 دقیقه